Fylkesrådet har vedtatt å gi Nord-Troms Museum 2,8 millioner kroner til utvikling av prosjektet som innehar utstillingen ”Lys, land og hav”.

Utstillingen er basisutstillingen i de nye museumslokalene på Halti og vil kombinere gjenstander, lyd, foto og digitale løsninger på hele 180 kvadratmeter.

– Det er helt fantastisk. Vi har jobbet så hardt det siste året så dette er til å få tårer i øynene av, sier daglig leder for Nord-Troms Museum, Nina Einevoll Strøm.

Lise Brekmoe, fagkonservator ved museet er enig.

– Dette er en tillitserklæring fra fylkeskommunen. Det  er en viktig bekreftelse på at det vi har jobbet med og jobber med har vært godt sålangt, sier hun.

Inngangsport

Utstillingen i Halti skal fungere som en inngangsport til det kulturelle i Nord-Troms. Museet fokuserer på de kulturmøter som har funnet sted opp gjennom historien, og skal være aktuell for de kulturmøter som finner sted i framtiden.

Publikum vil få være med på en reise fra hav til vidde, med fokus på enkeltindivider, folkegrupper og møtet mellom Nord-Troms og verdenen utenfor.

– Det er godt å tenke på at  vi vil kunne tilby publikum gode opplevelser – ikke bare om sommeren men hele året. Vi har som mål  å pirre folk slik at de ønsker å reise ut til stedene vi presenterer, for eksempel Maursund eller Holmenes gård, sier Einevoll Strøm.

Viktig samarbeid

Det at Nord-Troms Museum nå er samlokalisert med Halti Kvenkultursenter IKS og Halti Nasjonalparksenter gjør samarbeidet enda viktigere.

– Vi utfyller hverandre slik at vi blir et mangfoldsmuseum. Og er det noe vi har i Nord-Troms så er det jo nettopp mangfold, smiler Strøm.

Nasjonalparksenteret og Kvenkultursenteret vil bidra faglig, praktisk og tematisk. Gjennom deres bidrag sikres ekspertkunnskaper om viktige temaer.

Digital plattform

Parrallelt med de to  utstillingsplattformene på Halti arbeides det også med å bedre den digitale plattformen på nettet.

– Vi ønsker å tilgjengeliggjøre arkivmaterialet vårt bedre, og på den måten også øke historiekunnskap til folk, sier de.