I år har Riddu Riddu, Nord-Troms museum, Forbundet Kysten og Arctandria/Tromsø Kystlag slått seg sammen for å vise frem nordnorsk kystkulturhistorie. Utstillingen har 15 båter i forskjellige former og størrelser. Fra små færinger på 15 fot til fembøringer på opptill 44 fot - alle båtene med full seilføring. De minste båtene ble satt på henger og fraktet til Manndalen mens de største ble seilt av kystlaget og så flyttet opp til Riddu av Manndalen Maskinlag.

Lærerikt

Den tradisjonelle fiskebåten er et stort merke i nordnorsk kystkultur. Medlemmer av Tromsø Kystlag lærer bort og informerer om båtene gjennom aktiviteter som vedlikehold av skrog, smiing og roing på Kjerringdalsvannet. Deltakerne på Baras Riddu har vært med på en «simulering» av en seiltur på sletten der båtene står.

MASTER: Noen båter kan ha master over på over fem meter. Foto: Johannes Vang

Bokutgivelse

I tillegg til utstillingen om Nordlandsbåten gis det også ut en bok med samme tema på fredag.

Boken «Nordlandsbåt og draug - en felles kulturarv», skrevet av Mariann Jakobsen Mathisen, er en bok som skal fortelle om hvem som brukte båten til hva.

Nordlandsbåten har vært betraktet som en «norsk» båt, men er også bygd og brukt av både samer og kvener.

Salarøy

Den største båten, en fembæring på hele 44 fot, Salarøy er eid av Tromsø Kystlag.

Båten har vært mye i bruk og har hatt oppi mot hundre seildøgn i året de siste årene. Kystlaget har seilt våte helt til færøyene og tilbake.

SALARØY: Fembøringen Salarøy. Foto: Johannes Vang
FEMBØRING: Fembøringen «Patronen» er eies av Tromsø Kystlag. alle Foto: Johannes vang Foto: Johannes Vang
LANSERES: «Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv» av Mariann Jakobsen Mathisen gis ut på Riddu Riddu fredag. Foto: Johannes Vang
BARNEFESTIVAL: Deltakere på Barnas Riddu på en simulert tur med Salarøy. Foto: Johannes Vang