15 kommuner i Troms får tilbud om vaksinehjelp

foto