Berit (60) er heltidsstudent og har bodd ett år i Japan. Én ting med reisen er nokså irriterende

foto