Arbeidsfellesskapet Marti Contractors/Iav er entreprenør for bygginga av tunnel gjennom Nordnesfjellet. Tunnelen skal bli 5,8 kilometer lang og arbeidet startet våren 2015. Etter planen skulle arbeidet være ferdig i løpet av 2017, men det ser ikke ut til at tunnelen vil stå ferdig før til neste år.

Problemer med sprenging

Forsinkelsene skal ha oppstått ved sprengningsarbeidet og boringa.

– Man kan jo diskutere årsaken, men de har i alle fall ikke hatt den kapasiteten de i utgangspunktet sa at de skulle ha. Nå holder de en jevn drift.

Brua straks klar

Den nye brua over Manndalselva er snart ferdigstilt. Det er Alta-entreprenøren HAK entreprenør som bygger brua, og de skal ha holdt seg til planen.

– De er nå i innspurten, men ingenting av det som er bygget nå kan brukes før tunnelen er ferdig.