Nordreisa kommune har fått støtte fra Innovasjon Norge, gjennom statusen som nasjonalparklandsby, til å gjennomføre en rekke kurs for bedrifter.

- Vi har bedt Nord-Troms Studiesenter om å arrangere slik at vi når ut til hele regionen, og ikke bare til Nordreisa, sier Pål Karlsen Haugsnes, helårsvert i kommunen.

- Det er et godt eksempel på at statusen som nasjonalparklandsby gagner hele regionen.

Kursene

Det første kurset, «bli en bærekraftig bedrift», handler om hvordan du kan gjøre bedriften mer bærekraftig, med produkter og opplevelser som kan vare i generasjoner. Kurset blir arrangert 16.-17. april, og det er siste frist for påmelding denne uka.

Det andre kurset, «skap en lønnsom opplevelse», som blir arrangert i midten av mai, handler om hvordan du utvikler opplevelser som begeistrer gjesten.

- I hovedsak handler kurset om hvordan man får bedre betalt og mer fornøyde gjester, sier Haugsnes.

- Nyttige

Begge kursene går over et døgn - fra lunsj til lunsj. Selv om man kan velge å delta på bare et av kursene, anbefales det på det sterkeste.

- Jeg håper mange vil benytte seg av tilbudet, og det er virkelig å anbefale at man tar begge to, sier Daniel Johnsen ved Nord-Troms Studiesenter.

Kursene er først og fremst rettet mot reiselivsnæringen og kulturbedrifter, men Haugsnes og Johnsen mener servicebedriftene også kan dra nytte av dem.