For to uker siden merket han et skifte i boligmarkedet: – Folk er avventende

foto