Foreslår disse seks tiltakene for å hindre at pukkellaks går opp i Reisaelva