Nav-analyse: Eldrebølgen kan gi Norge dobbel smell

foto