Konsernsjefen skuffet over påstandene om samevasking