Dette er Kristelig Folkepartis kvinner og menn i Lyngen