Det er reinbeitedistrikt 19 som har havnet i problemer etter at de ikke fikk fraktet all rein fra Sørøya til Kvenvik i Alta, melder NRK Finnmark.

Distriktet er sist i seilingsplanen og dermed sist i køen for pramming, eller båtfrakt. Ved forsinkelser blir distriktet rammet. I dette tilfellet er mer enn halve flokken på øya.

– Det virker ikke som de skjønner en «damn shit», hvor værhardt det kan være her ute, sier leder i reinbeitedistriktet, Stian Kemi, til NRK.

Det presiseres fra distriktet til Altaposten at dette kun gjelder reinflokken til fem siidaandeler fra Eira/Kemi/Gaup-gruppa.

Tåke og regn gjør det vanskelig å samle all rein innenfor tidsfristen og bruk av trailer skaper merarbeid.

Direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, Widar Skogan, er ikke fornøyd.

– Det er veldig uheldig. Vi har god dialog med reindrifta, så vi skal finne en løsning, sier Skogan til NRK. Han forteller at direktoratet finansierer frakten med trailer.