Kommunene i Nord-Troms anmodet om å ta imot 265 flyktninger