Mener det arktiske landbruket i Troms har dårlig tid