Jørgen Johnsen er vikarprest i Nordreisa sokn. Han er ikke som alle andre prester flest.