I dag vedtok Fylkesrådet i Troms å bevilge fem millioner kroner til Nord-Troms regionråd og prosjektet Kompetanseløft for Nord-Troms 2014-2018.

Gjennom det femårige prosjektet skal det gjennomføres flere utviklingsprogram for kommunal sektor og bransjer i næringslivet med fokus på rekrutteringsstrategier og kompetanseutvikling. Kompetansen skal tilføres regionen gjennom regionalt samarbeid og Nord-Troms Studiesenter.

Hovedmålet er å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi et utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.

- Det er veldig gledelig at vi har fått disse pengene, sier en fornøyd leder i regionrådet Jan Helge Jensen.

Spenstig fylkesråd

Han forteller at midlene skal brukes til å analysere og utforske hvilke behov man har i regionen i framtida. Videre skal man jobbe for å utvikle den kompetansen som er nødvendig.

- Midlene er tenkt å være et kompetanseløft for Nord-Troms, og jeg synes fylkesrådet har vært veldig spenstige. Vi har møtt stor forståelse for utfordringene vi har i Nord-Troms, og det er vi veldig glade for.

Prosjektet settes i gang så snart midlene er i boks, og ifølge Jensen, så fort som overhodet mulig. Nå skal de i gang med å få tak i de rette folkene som kan trekke i trådene og få prosjektet til å gå slik de ønsker.

Han er også glad for at dette vil bidra til en mer forutsigbar hverdag for Nord-Troms Studiesenter.

- De har en meget viktig oppgave, og nå har vi klart å sikre en mer forutsigbar hverdag de neste fem årene, sier han fornøyd.

Større muligheter

Fylkesråd for næring, kultur og helse Line Miriam Sandberg synes det er flott at de har anledning til å bruke midler til et så viktig arbeid.

- Dette gjør vi for sikre en videreutvikling i Nord-Troms, og en forutsigbarhet for studiesenteret. Og selvfølgelig også fordi fylkeskommunen ser viktigheten av kompetansehevingstiltak i Nord-Troms. Dette er viktig både for den allerede etablerte næringa, men også for utviklinga i nord.

Studiesenteret er med på å sørge for at man kan ta utdanning og videreutdanning, samt kompetansehevende tiltak der man bor.

- Det er veldig ofte det som er utfordringa i vårt langstrakte land. Når man har etablert seg med familie, jobb og ansvar, er det ikke alltid like enkelt å bryte opp og reise til nærmeste plass der man har mulighet for å videreutdanne seg, sier hun.

- Med et studiesenter har man større muligheter, og det å sørge for at man har den muligheten utenfor de etablerte utdanningsinstitusjonene har vist seg å være en suksessfaktor i Troms.

Ringvirkninger

Sandberg mener studiesenteret spiller en viktig rolle, og fylkeskommunen vil være med å bidra til at de fortsatt skal kunne gi et godt og viktig tilbud til befolkninga i Nord-Troms.

Hun nevner også flere positive ringvirkninger som økt sysselsetting, verdiskapning og muligheten for å skape nye arbeidsplasser for folket.

- Dette er en av de viktigste oppgavene fylkeskommunen har som regional utviklingsaktør.

foto
Line Miriam Sandberg (Frp), fylkesråd for næring, kultur og helse. Foto: Tom Benjaminsen