Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning – 2.328 flere enn i fjor.

Av til sammen 134.220 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium. Blant de kvalifiserte søkerne har igjen 80 prosent fått tilbud om studieplass.

Færre inn på førstevalget

59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt. I fjor var dette tallet på 60,4 prosent.

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Vil bli lektor

Lektorutdanningen øker mest.

- Til sammen har 27.800 studenter lærerstudier som ett av sine opptil seks mulige studieønsker, skriver Utdanningsnytt.

Om lag 300 studenter har lektor i kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo (UiO) som sitt førstevalg. Det betyr at det trengs 53 poeng for å komme inn på dette studiet, en oppgang på 2 poeng fra i fjor. Det er plass til 86 studenter på denne linjen.

Lærerutdanningen har hatt en jevn økning i antall søkere de siste årene.

Fjorårets søkertall fra Samordna opptak viser at UiO hadde den mest attraktive 5-årige lærerutdanningen blant universitetene i Norge med hele 2,3 førstevalgssøkere per studieplass, en klar økning fra 2015.

Høyest poenggrense

Høyest poenggrense for å komme inn på ordinær kvote har medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Her står 1.408 søkere på venteliste for opptaket denne høsten.

Medisinstudiene ved NTNU, UiB og UiT følger etter øverst på listen over høyest poengkrav.