Frp foreslår å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag

foto