Flere russiske trålere inne på fjordene ved Skjervøy

foto