Helsedepartementet: Vaksinetempo avgjørende for gjenåpning

foto