Hver fredag publiserer Mattilsynet sitt blåskjellvarsel fra en lang rekke prøvesteder langs hele Norges-Kysten.

– Det er ikke noen geografiske forskjeller for hvor det kan skje oppblomstring av alger som gir algegift til blåskjell. Det kan oppstå hvor som helst og når som helst, sier inspektør Anne Kari Hansen i Mattilsynet. Hun jobber i tilsynets avdeling i Trondheim og omland og har i noen uker framover i sommer ansvar for å registrere og publisere resultatet av alle prøvene.

I nyere tid er det ikke skjedd forgiftning hos publikum som har fulgt rådene fra Mattilsynet og blåskjellvarselet.

Algegift

Det er gjerne oppdrettere og Mattilsynets folk som tar prøver av vann og skjell som deretter blir sendt til analyse hos blant annet algelaben og universitetet i Ås.

De to vanligste algegiftene gir diaré og magesmerter (DSP) eller prikking i munnen og kortvarige lammelser (PSP). Dette forårsakes av algeslekten Dinophysis som gjerne kommer på slutten av sommeren og høsten og Alexandrium som blomstrer opp tidligere på sommeren.

Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien. Blåskjell er som all annen sjømat aller best på smak og konsistens i den kalde årstiden.

E. coli

Skjell og vann blir også testet for tarmbakterien E. coli. Blåskjellvarselet følger grenseverdien som gjelder for kommersiell omsetning,

– Årsaken til at man finner E. coli kan være kloakkutslipp i nærheten, en lokal forurensning enten fra land eller fra båter. Ett av våre råd er å plukke skjell i områder med strømførende sjø, blant annet for å hindre kloakkforurensning, oppfordrer inspektøren.

Nærhet

Anne Kari Hansen forteller at hun selv følger med på blåskjellvarselet før hun plukker skjell.

– Det er viktig å følge de generelle rådene, som å hente skjell nærmest mulig uttaksstedene. Når det gjelder algegift bør man være meget forsiktig hvis rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe, sier hun

Det er oppgitt på blåskjellvarselets nettside hvor blåskjellprøvene er tatt, men for helt nøyaktig kan man spørre en lokalkjent eller ringe det lokale Mattilsynet.

Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien. Blåskjell er som all annen sjømat aller best på smak og konsistens i den kalde årstiden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix