Ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik, var tirsdag ombord på Hurtigruta for å få møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen. Dette gjorde han som en del av det politiske arbeidet med å få Kvænangsfjellet med på neste NTP.

– Det kommer til å bli en tøff runde. Det er lite frie midler for neste NTP til nye prosjekter, sier Losnegaard Mevik.

– Komiteen har hørt meg snakke om Kvænangsfjellet før. De er godt kjent med argumentasjonen og hva vi har og å gjøre med her, sier Losnegaard Mevik.

Neste høst vil NTP for perioden 2018–2029 behandles.

– Mange ser viktigheten i fjellovergangen, og at det har betydning for langt flere enn de som bor i Kvænangen, sier Losnegaard Mevik.

Planprogrammet for E6 Kvænangsfjellet, Oksfjordhamn–Karvik, skal ut på høring og offentlig ettersyn 3. oktober.Les saken: Tre tunneler vil koste over to milliarder

Stort frafall

Losnegaard Mevik er fornøyd med møtet, men savnet representanter fra de borgerlige partiene i komiteen.

– Det var to medlemmer fra Høyre og Frp. Det var veldig synd at det var så stort frafall og merkelig at de ikke prioriterte å reise opp for å snakke om samferdsel.

Tok Nord-Troms-hatten

I tillegg til Kvænangsfjellet tok ordføreren opp strekningsstrategi som var diskutert i Nord-Troms regionråd.

– Jeg beskrev framtidige utfordringer i Nord-Troms med veinettet. Blant annet i forhold til trafikken, næringslivet og befolkningen. Det syntes de hørtes spennende ut.

En annen ting som ordføreren snakke med Transport- og kommunikasjonskomiteen var havneutbyggingen i Årviksand.

– Jeg presiserte viktigheten av utbyggingen. Jeg har forstått det slik at det bare er mulig å levere når det er flo, med de forholdene som er nå. Det er for dårlig.

Skjervøyordfører, Ørjan Albrigtsen, hadde selv ikke mulighet til å stille på møtet. Losengaard Mevik sier det var helt naturlig at han tok på seg "Nord-Troms"-hatten, som han selv kaller det.

– Det var helt naturlig at jeg skulle ta opp dette. Vi klarer å samarbeide godt i regionen. Vi ser utfordringene på tvers av kommunegrensene.