Brua blir stengt som følge av utbedring og bygging av ny bru, og vil være stengt fra 23. august kl. 07:00 til fredag 2. september kl. 07:00, opplyser kommunen på sine nettsider.

Videre blir det opplyst at det ikke vil bli etablert omkjøring, men at en gangbru vil bli satt opp for gående. Beboere og brukere i området er tidligere orientert om prosjektet.

Les også: Dette selskapet vant anbudet i Jøkelfjord

Brua er på kommunal vei mot Saltnes ca. 500 meter fra fylkesvei 365 i Jøkelfjord i Kvænangen kommune.