Tonny Mathiassen er ny omstillingsleder i Kvænangen Næringsfabrikk