De skal sende ut nyhetsbrev til innbyggere som ikke er digitale