Flere skuterløyper stengt. Og i denne kommuenn er alle det