Disse avvikene henger over avfallsanlegget i Skibotn i dag