Må sone 32 dager i fengsel etter utforkjøring

foto