– Utendørskonserter er ikke så vanlig, spesielt ikke i en slik setting med fjord, fjell og båt

foto