Skal kartlegge sjøbunnen i Kvænangen og Skjervøy: – Man må vite hva slags liv det er i havet for å vite hvordan man kan bruke havet