- Her ser du en av de siste, sier Steinar Gamst idet dagens fangst blir sløyet. Bonden og fiskeren fra Lagnes tenker da på sitt yrke som i dag nesten er utdødd i Kåfjord. Foruten om han, er det par andre som kan betegne seg som en ekte fiskerbonde.

Rovdyrherjinger

Men Kåfjord kan miste nok en fiskerbonde dersom myndighetene fortsetter med måten de tolker regelverket. Gamst tenker på hvordan fylkesmannen handterer rovdyrproblematikken og de erstatningsordningene som finnes.

- I år har fylkesmannen rett og slett ranet oss, mener Gamst. Over 40 prosent av høstens besetning ble tatt av rovdyr, og Gamst måtte i tillegg akseptere 13 prosent som normaltap. Ordinær normaltap andre steder i landet er på fire prosent.

Andre krav

Ser han bort fra rovdyrproblematikken, mener Steinar at livet som fiskerbonde er givende og trivelig.

- Det er nå også slik at jobber man hardt og mye, så får man betalt for det, sier han. På en sesong med mye fisk og gode priser, kan fiskeriet gi mellom 80 - 100 000 kroner.

Men kombinasjonsnæringen som for noen tiår tilbake i tid var hovednæringen til mange Kåfjordinger, er nå nesten helt borte. Steinar mener at dette skylder samfunnsutviklingen hvor man hele tiden skal ha større hus, ny bil, skuter og annet luksus. Til det blir det for små kår og drive kombinasjonsnæring på den måten han har drevet de siste 20 åra.

Les mer i papirutgaven av Framtid i Nord lørdag!