- Språk og kultur er viktige identitetsuttrykk. Språk er også en viktig kulturbærer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med kvensk språk og kultur. Den foreslår derfor å etablere en egen tilskuddspost på 3,6 millioner kroner som kvenske interesser kan søke midler fra. Dette gir en økning på 1 million kroner til kvenske formål i 2015.

- Kvensk språk er i en sårbar situasjon og det er behov for flere tiltak for å styrke og revitalisere språket. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til dette med 1 million kroner til totalt 3,6 millioner kroner. Jeg håper dette vil bidra til å gi kvensk språk og kultur et løft, sier Sanner.

Erfaringer viser at tiltak gjennom språksentre gir gode resultater for revitalisering av språket. En del av midlene vil derfor gå til drift av Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter, heter det i pressemeldingen.

Det vil også bli gitt tilskudd til andre kvenske prosjekter og driftsmidler til den kvenske avisen Ruijan Kaiku.