Anita ryddet i morens dødsbo, så dumpet andre søppel på hennes bekostning

foto