800 innbyggere er fremdeles uten vann – nå skal Mattilsynet gjennomføre tilsyn