Reinbeitedistrikter klager på kraftledningen Skaidi-Hammerfest

foto