Mener det er stort behov for nybygg, men vil ikke garantere penger