Har brukt milliardbeløp på CO₂-støtte til de som forurenser mest