Møtte kampklare politikere: – Vi har et stort etterslep