Ny strategi skal gjøre utdanning mer tilgjengelig i distriktet

foto