Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti i Vest-Agder besøkte onsdag Lyngen.

Første post på tettpakket program var Eidebakken skole, hvor fokuset ble satt på Barnas Transportplan. Når planen er vedtatt, blir den en del av Nasjonal Transportplan.

– Vi ønsker innspill fra tenåringene om hva som kan gjøres for at skoleveien blir tryggere. Visjonen er null drepte og null skadede i trafikken, sier Grøvan.

Han understreker at det er en forutsetning at midler til konkrete tiltak bevilges når planen er vedtatt.

Desidert farligst

Grøvan hadde følge av fylkesråd og partikollega Nils-Einar Samuelsen, ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) og leder John Kristian Anker i Troms KrF.

Johnsen utfordret elevene på hva som er den farligste strekningen de jevnlig ferdes på. Flere forslag ble lansert før ordføreren røpet svaret.

– Strekningen fra fotballbanen på Geitnes til Solhov er desidert farligst. Blir det et unisont krav fra barn og unge om tryggere vei, blir det mulig å få ei løsning på plass, sier Johnsen.

Pådriver

Hans Fredrik Grøvan opplyser at Kristelig Folkeparti på Stortinget har vært en pådriver for å realisere Barnas Transportplan, som blir et sentralt element i planleggingen for de tolv neste årene.

– Hensikten med planen er å se trafikk og skolevei med barnas øyne. Vi ønsker at forholdene legges til rette for at flere kan gå eller sykle til skolen, sier Grøvan.

Dan-Håvard Johnsen registrerte da han senest for et år siden var lærer på Eidebakken at mange foreldre kjørte barna til skolen, også på korte strekninger.

Sti under fjellet

– Vi har flere farlige punkter på skoleveien. En mulighet er å planlegge gang- og sykkelsti gjennom Kalveparken til Stigen. En annen ideell løsning er gang- og sykkelsti under fjellet fra Ørnes til Solhov.

– Når kan det siste bli gjennomført?

– Jeg satser på at jeg kan åpne stien i løpet av denne perioden som ordfører, forteller Dan-Håvard Johnsen.

KrF-delegasjonen og ordføreren besøkte onsdag ettermiddag Bjørklids Ferjerederi, ledelsen for Lyngsalpan landskapsvernområde og Haplast på Furuflaten. Opplegget ble avsluttet med internt partimøte.