foto
METODE: Fyrer du riktig, får du mer utbytte av veden – samtidig som de skadelige utslippene og risikoen for pipebrann synker. Foto: Shutterstock / NTB

Strømprisene kan sette fyr i ovnen. Slik fyrer du rett