Lerøy får dagmulkter for feil bedøvelse: – Stress og lidelse