Kåfjording møter i retten etter mobilbruk bak rattet

foto