Statsforvalteren ber om nasjonal støtte til å møte fugleinfluensaen

foto