Kristin Rajala (Ap) er konstituert som fylkesråd for samferdsel

foto