Endrer ikke hurtigbåttidene likevel: – Vi er nødt til å se på helheten