WHO har registrert en liten nedgang i koronatilfeller og -dødsfall i Europa