Miljødirektoratet vil stenge – det mener elvelaget er lurt

foto