Dette var et sentralt tema under møtet i Nord-Troms Regionråd denne uka. Og selv om samarbeidsviljen nok er størst ble byråkratene, later det til at også ordførerne ser verdien og nytten i mer samarbeid.

Utfordringa for kommunene ligger i hva de skal samarbeide om. Det neste halvåret skal rådmannskollegiet gjøre vurderinger av dette. Regionrådet har bedt om en vurdering av dagens samarbeidsordninger, med muligheter for endringer og forbedringer. Samtidig ber de også om et forslag til en ny organisasjonsmodell for regionrådet.

Begge deler er sunne, gode vedtak det er lett å stille seg bak. Samtidig er det viktig å se etter nye områder. Ett er å se på steder man i dag kjøper tjenester fra andre kommuner for å se om man kan skape nye, regionale arbeidsplasser, men like viktig er det å vuderer områder kommunene allerede er gode på, og som man drifter i dag.

Innenfor flere områder har kommunene relativt gode tjenester i dag, og kan i så måte lene seg tilbake og si at de er gode nok. Det behøves ikke bistand der i gården. Imidlertid er det akkurat da man skal gjøre slike vurderinger. Det er i tider der man ikke står med ryggen mot veggen, man skal gjøre de kloke og velfunderte valgene. Det kan bety færre hender i ledelse og flere i aktiv tjeneste.

Så er det viktig at man legger bort alle strider om lokalisering, og heller teller arbeidende hender ut til brukerne Det er politikerne og byråkratene som er opptatt av hvor lederskapet sitter, ikke brukerne. De er opptatt av om de får de tjenestene de har krav på, og nivået på disse.

Ordføreren i Storfjord har til en viss grad rett i at avstandene teller, men det er kun i de tilfellene der det er snakk om at tjenestene skal utføres på tvers av kommunegrensene. Ledelse kan utføres tvers gjennom hele regionen.

Ordførerne er nødt til å lande gode samarbeidsløsninger for de kommende årene, og de må lande dem raskt. Onsdag i neste uke legger Fylkesmannen fram sitt forslag til ny kommunestruktur for Nord-Troms.

Om kommunene vil holde sammenslåinga unna, må de vise Sanner & co at de har gode alternativer.