Du vil møte på asfaltering disse stedene:

I Manndalen, Kåfjord, startet arbeidet onsdag sist uke klokken 14:00 og skal etter planen avsluttes tirsdag kveld denne uka.

Det vil her bli manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t.

Nordreisa

I Nordreisa kommune legges det nytt dekke i området Oksfjordhamn bom - Tverrelva.

Også her vil det bli manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t. Arbeidet avsluttes 7. september ved midnatt.

Kvænangen

I Kvænangen asfalteres det ved Alteidet. Her har arbeidet pågått siden 6. august og skal etter planen ta en måned.

Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t vil også gjelde for denne strekningen.